Omów cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Organami rozmnażania płciowego u roślin okrytonasiennych są kwiaty. Większość okrytonasiennych posiada kwiaty obupłciowe, na których znajdują się zarówno słupki, jak i pręciki. W woreczkach pyłkowych powstają ziarna pyłku, które po osiągnięciu dojrzałości przenoszone są na znamię słupka. W zależności od gatunku rośliny, gametofit męski (ziarno pyłku) przenoszone jest z udziałem wiatru, wody lub zwierząt. Gdy ziarno pyłku padnie na znamię słupka, czyli gdy dojdzie do zapylenia, powstają komórki plemnikowe oraz wypustka, zwana łagiewką pyłkową. Wydłużona wypustka transportuje komórki plemnikowe do zalążka, który ukryty jest w zalążni słupka. W zalążku rozwija się złożony z ośmiu komórek woreczek zalążkowy. Wśród tych komórek największą rolę odgrywają: komórka jajowa oraz komórka centralna. W woreczku zalążkowym dochodzi do zapłodnienia, czyli połączenia się komórki jajowej z plemnikiem oraz do połączenia się drugiej komórki plemnikowej z komórką centralną. Po zapłodnieniu powstaje zygota, a z niej zarodek. Z połączenia komórki plemnikowej i komórki centralnej powstaje tkanka odżywcza tzw. bielmo. Z zarodka otoczonego tkanką odżywczą i okrytego łupiną nasienną powstaje nasienie. W tym samym momencie usychają pręciki i szyjka słupka oraz odpadają płatki korony. W wytworzeniu owocu bierze udział dno kwiatowe oraz ściana zalążni, które przekształcają się w ścianę owocu, czyli owocnię. W odpowiednich warunkach nasiona, które pierwotnie znajdują się wewnątrz owocu, kiełkują i przekształcają się w sporofit. U roślin okrytonasiennych sporofit jest stadium dominującym rośliny i może samodzielnie egzystować. W przyszłości dojrzały sporofit zakwitnie i cały cykl rozwojowy rozpocznie się od początku.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-22
Dzięki za pomoc
Informacje
Świat biologii 1
Autorzy: Małgorzata Kłyś,Joanna Stawarz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

5962

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie