Omów budowę obwodowego układu nerwowego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Omów budowę obwodowego układu nerwowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Informacje z otoczenia są przekazywane za pomocą nerwów, które tworzą obwodowy układ nerwowy.  W organizmie człowieka znaduje się 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Nerwy czaszkowe zaczynają się w mózgowiu, a kończą w narządach głowy lub przechodzą do tułowia. 

Nerwy rdzeniowe zaczynają się w rdzeniu kręgowym. Ich nazwy pochodzą od odcinków kręgosłupa, w któych opuszczają kanał kręgowy.  Z każdej strony rdzenia kręgowego wychodzi 8 nerwów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i jeden nerw guziczny. Najdłuższe nerwy dochodzą do rąk i nóg, łączą się z rdzeniem kręgowym w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Każdy nerw ma odgałęzienia biegnące do różnych części ciała. 

 Włókna nerwowe możemy podzielić na włókna czuciowe przewodzące impulsy z całego ciała do ośrodkowego układu nerwowego, oraz włókna ruchowe, przewodzące impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego do mięśni i gruczołów. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Elżbieta Mazurek, Joanna i Jacek Pawłowscy, Anna Zdziennicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Korepetytor

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom