Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń
1 W 1996 r. różnica między zwolennikami a przeciwnikami umieszczenia we wstępie do polskiej konstytucji odwołania do Boga wynosiła 2%. P F
2 Większość spośród respondentów była przeciwna umieszczeniu we wstępie do tworzonej wówczas konstytucji odwołania do Boga.

Komentarze