Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
W centrum uwagi 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Proces suburbanizacji został przedstawiony w tekście jako problem, ponieważ 

Komentarze