Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Dziś i jutro, Podręcznik

Rozwiązanie 1.:

Trybunał Konstytucyjny - rozstrzyga, czy tworzone w Polsce prawo jest zgodne z Konstytucją, rozstrzyga spory między innymi władzami państwa.

Trybunał Stanu - sądzi najwyższych urzędników państwa (m.in. prezydenta oraz ministrów) za naruszenie Konstytucji RP lub ustawy.

 

Zadania Trybunału Konstytucyjnego:

Komentarze