Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Dwie przyczyny ubóstwa, które w 2017 r. znalazły się wyżej w hierarchii ankietowanych niż w roku 2010 r.:

  • niezaradność życiowa, bezradność w załatwianiu swoich spraw, 

Komentarze