Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń
Obszar zmian Polska (PRL) 1944-1989 Rzeczpospolita Polska (III RP) od 1990 r.
Gospodarka E. centralne planowanie wolny rynek
Model własności

Komentarze