Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
WOS
Wybierz książkę
Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Polityka może mieć wpływ na kształtowanie się narodu poprzez to, że struktury państwa stwarzają warunki do

Komentarze