🎓 Z zaznaczonych na mapie rezerwatów - Zadanie 5: Przyroda 4 - strona 173
Przedmiot:
Wybierz przedmiot
Wybrana książka:
Przyroda 4 (Podręcznik, MAC)
Klasa:
4 szkoły podstawowej
Strona 173

1. Rezerwat Skamieniałe Miasto

- zgrupowanie skał znajdujące się na południe od Ciężkowic

- położony na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim

- rezerwat powstał w 1974 roku

- wśród lasu mieszanego rozrzucona jest grupa skałek dużych rozmiarów, zbudowanych z gruboziarnistych piaskowców i zlepieńców ciężkowickich, fantazyjnie ukształtowanych wskutek procesów erozji - jest to tzw. skalne miasto. 

- nazwa rezerwatu wiąże się z jedną z opowieści o powstaniu skamieniałego grodu

 

2. Rezerwat Niebieskie Źródła

- krajobrazowy rezerwat przyrody, położony w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego

- znajduje się w dolinie rzeki Pilicy

- powstał w 1961 roku w celu ochrony piękna krasowego wywierzyska oraz towarzyszącym im naturalnym biocenozom leśnym, zaroślowym, szuwarowym i wodnym

- główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę, a jej barwa jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego

- uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

 

3. Rezerwat Kępa Redłowska

- znajduje się w w granicach administracyjnych Gdyni, w Redłowie

- jest częścią naturalnej (lub nieznacznie przekształconej) polodowcowej wysoczyzny morenowej zwanej Kępą Redłowską

- został utworzony w 1938 roku w celu zachowania naturalnych lasów bukowych oraz naturalnego stanowiska jarząba szwedzkiego

- jest jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce

 

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikPrzyroda 4
Wydawnictwo:
MAC
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz
ISBN:
9788381080743
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Monika
81823

Nauczyciel

Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Uwielbia piec i gotować.