Przyroda

Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Na podstawie informacji o krajobrazach nizin 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Przyroda

Na podstawie informacji o krajobrazach nizin

3
 Zadanie

4
 Zadanie
Nazwa niziny Warunki naturalne Rolnictwo
Nizina Śląska Przeważają równiny i tereny lekko pagórkowate, na tych obszarach występują żyzne gleby i jest długi okres wegetacyjny. Rolnictwo jest rozwinięte, uprawia się tu głównie pszenicę i buraki cukrowe.
Nizina Południowowielkopolska Na tym obszarze występuje niedobór wody. Pole uprawne pozyskano tu w wyniku wycinki lasów i osuszenia bagien. Uprawia się pszenicę, żyto, ziemniaki, rzepak i buraki cukrowe.