Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Przyroda
Wybierz książkę
Przyrodo, witaj! 4, Zeszyt ćwiczeń

A Organ: liście              Funkcja: wytwarzanie pokarmu

B Organ: bulwa             Funkcja: magazynowanie substancji odżywczych

Komentarze