Przyroda

Wymień parki narodowe pobrzeży, wskaż je na 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Przyroda

Wymień parki narodowe pobrzeży, wskaż je na

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
  • Woliński Park Narodowy
  • Słowiński Park Narodowy

 

 

 

Woliński Park Narodowy leży w województwie zachodnio-pomorskim i obejmuje ochroną część wyspy Wolin, będącą największą polską wyspą. Szczególnymi walorami parku są: rzadko spotykane w Polsce wybrzeże klifowe, archipelag wysp w delcie rzeki Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego, przybrzeżne wody Bałtyku. Woliński PN w 90% porastają lasy, są to głównie stare lasy bukowe oraz bory sosnowe. Park słynie z bogactwa ptaków, a jego symbolem jest największy w Polsce ptak drapieżny - bielik.

 

Słowiński Park Narodowy jest jednym z dwóch (obok Wolińskiego PN) parków narodowych położonych nad polskim morzem. Leży w wojewódźtwie pomorskim. Na powierzchnię parku składają się: wody, lasy, bagna, torfowiska i wydmy. Został utworzony głównie w celu zachowania niezmienionego krajobrazu mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. Największymi zbiorowiskami wodnymi są jeziora: Łebsko i Gardno. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego gniazduje wiele ptaków, m.in. mewa srebrzysta będąca jego symbolem/

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-11-2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Tajemnice przyrody 5
Autorzy: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3967

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie