Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik, WSiP)

Oszacuj, bez używania kalkulatora, przybliżone wartości pierwiastków. Ustal, który 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oszacuj, bez używania kalkulatora, przybliżone wartości pierwiastków. Ustal, który

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

`"a)"\ 2sqrt20+3sqrt10\ \ \ "i"\ \ \ 5sqrt30` 

`"Oszacujmy:"`

`2sqrt20+3sqrt10<2sqrt25+3sqrt16=2*5+3*4=10+12=22` 

`5sqrt30>5sqrt25=5*5=25` 

`"Mamy:"`

`2sqrt20+3sqrt10<22<25<5sqrt30,` 

`"czyli:"`

`2sqrt20+3sqrt10<5sqrt30` 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`"b)"\ 3sqrt43-2sqrt20\ \ "i"\ \ \ sqrt111` 

`"Sprawdźmy czy iloraz liczb podniesiony do kwadratu jest większy czy mniejszy niż"\ 1"."`

`"Jeżeli iloraz jest większy od"\ 1", to liczba"\ 3sqrt43 -2sqrt20\ "jest większa od"\ sqrt111"."`

`"Jeżeli iloraz jest mniejszy od"\ 1", to liczba"\ 3sqrt43 -2sqrt20\ "jest mniejsza od"\ sqrt111\ "(ponieważ iloraz bedzie ułamkiem)."`

`((3sqrt43-2sqrt20)/(sqrt11))^2=((3sqrt43-2sqrt20)(3sqrt43-2sqrt20))/(sqrt11)=(467-24sqrt215)/111=467/111-24/111sqrt215=` 

`=4 23/111-24/111sqrt215` 

`"Określmy, czy kwadrat ilorazu jest większy czy mniejszy od"\ 1"."`

`4 23/111-24/111sqrt215\ \ \ \ stackrel(?) square\ \ \ 1` 

`"Przypuśćmy, że:"`

 `4 23/111-24/111sqrt215> 1` 

`4 23/11-1>24/111sqrt215`

`"Wtedy:"`

`24/111sqrt215 < 3 23/111`   

`24/11sqrt215<356/111` 

`"Mnożymy obie liczby przez"\ 111\ "(znak nierówności się nie zmienia):"`

`24sqrt215<356` 

`"Podzielmy obie strony przez"\ 4\ "(znak nadal nie ulega zmianie):"`

`6sqrt215<89`

`"Włączamy"\ 6\ "oraz"\ 89\ "pod pierwiastek:"`

`sqrt(36*215)<sqrt(89*89)` 

`sqrt7740<sqrt7921` 

`"Otrzymana nierówność jest prawdziwa, więc:"`

`4 23/111-24/111sqrt21> 1` 

`"Stąd początkowo zapisany iloraz jest większy od"\ 1", czyli liczba"\ 3sqrt43 -2sqrt20\ "jest większa od"\ sqrt111"."`

`3sqrt43-2sqrt20>sqrt111` 

 

`ul(\ \ \ \ \ \ )` 

 

 

`ul(ul("UWAGA:"))`

`"Możliwe jest, że autorzy podręcznika zamiast"\ 3sqrt43\ "chcieli zapisać"\ 3sqrt45". Wówczas obliczenia są prostsze."`

`3sqrt45-2sqrt20\ \ \ "i"\ \ \ sqrt111` 

`3sqrt45-2sqrt20=3sqrt(5*9)-2sqrt(4*5)=9sqrt5-4sqrt5=5sqrt5=sqrt(25*5)=sqrt125` 

`"Oczywiste jest, że:"`

`sqrt125>sqrt111` 

`"więc:"`

`3sqrt45-2sqrt20>sqrt111`   

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`"c)"\ 4root(3)50\ \ \ "i"\ \ \ 2root(3)25+2root(3)25` 

`"Zauważmy, że:"`

`2root(3)25+2root(3)25=2*2root(3)25=4root(3)25` 

`4root(3)50>4root(3)25` 

`"Stąd:"`

`4root(3)50>2root(3)25+2root(3)25`  

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`"d)"\ 6root(3)45\ \ \ "i"\ \ \ 10root(3)95-4root(3)40` 

`6root(3)(45)=6root(3)(5*9)=6root(3)5root(3)9`  

`10root(3)95-4root(3)40=10root(3)(5*19)-4root(3)(5*8)=10root(3)5*root(3)19-4root(3)5*root(3)8` 

`"Wspólnym czynnikiem w obu wyrażeniach jest"\ root(3)5". Podzielmy oba wyrażenia przez"\ root(3)5", aby je uproscić."`
`"Nie zmieni to znaku pomiedzy początkowymi wyrażeniami."`

`"Mamy wówczas do porównania:"`

`6root(3)9\ \ \ "i"\ \ \ 10root(3)19-4root(3)8` 

`"Zauważmy dalej, że wyrażenia możemy jeszcze podzielić przez"\ 2"."`

`3root(3)9\ \ \ "i"\ \ \ 5root(3)19-2root(3)8` 

`"Oszacujmy:"`

`3root(3)9=root(3)243<root(3)343=7`  

`5root(3)19-2root(3)8=root(3)2375-root(3)64>root(3)2197-root(3)64=13-4=9` 

`"Otrzymujemy:"`

`3root(3)9<7<9<5root(3)19-2root(3)8` 

`"Stąd początkowa nierówność:"`

`6root(3)45<10root(3)95-4root(3)40` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

7416

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie