Matematyka

Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Tsunami to wielka fala 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Tsunami to wielka fala

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Odczytajmy z wykresu współrzędne jednego punktu, czyli czas w sekundach i odpowiadającą mu drogę w kilometrach. 

`t=40\ s=40/60\ mi n=2/3 \ mi n=strike2^1/3*1/strike60^30\ h=1/90\ h` 

`s=10\ km` 

`v=s/t=(10\ km)/(1/90\ h)=` `10/(1/90)\ (km)/h=`  `10:1/90\ (km)/h=10*90\ (km)/h=900\ (km)/h`   

  

 

Odpowiedź:Prędkość fali tsunami wynosiła 900 km/h.