Matematyka

Podaj wzór oraz zbiór wartości funkcji g określonej słownie 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Podaj wzór oraz zbiór wartości funkcji g określonej słownie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

`a)\ g(n)=n-5`

Jeśli od każdej liczby całkowitej odejmiemy 5, to dostaniemy w wyniku także same liczby całkowite, więc zbiorem wartości tej funkcji g jest zbiór liczb całkowitych. 

`g(n)in C`

 

`b)\ g(n)=1/n`

Skoro n jest liczbą naturalną, to odwrotność na pewno będzie liczbą dodatnią. 

`g(n)>0`

 

`c)\ g(n)=-n`

Liczba przeciwna do liczby ujemnej jest liczbą dodatnią. 

`g(n)>0`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie