Matematyka

Z podanego wzoru wyznacz wskazane niewiadome.Załóż że 4.56 gwiazdek na podstawie 25 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Z podanego wzoru wyznacz wskazane niewiadome.Załóż że

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

`a)` 

`E_k=(mv^2)/2\ \ \ \ |*2` 

`2E_k=mv^2\ \ \ \ |:v^2` 

`(2E_k)/v^2=m` 

`m=(2E_k)/v^2` 

 

 

`2E_k=mv^2\ \ \ \ |:m` 

`(2E_k)/m=v^2` 

`v=sqrt((2E_k)/m)` 

 

 

 

`b)` 

`s=vt\ \ \ \ |:t` 

`s/t=v` 

`v=s/t` 

 

 

`s=vt\ \ \ \ |:v` 

`s/v=t` 

`t=s/v` 

 

 

 

`c)` 

`a=omega^2r\ \ \ \ |:omega^2` 

`a/(omega^2)=r` 

`r=a/(omega^2)` 

 

 

`a=omega^2r\ \ \ \ |:r` 

`a/r=omega^2` 

`omega=sqrt(a/r)` 

 

 

`d)` 

`F=ma\ \ \ |:a` 

`F/a=m` 

`m=F/a` 

 

 

`F=ma\ \ \ \ |:m` 

`F/m=a` 

`a=F/m` 

 

 

 

`e)` 

`s=(at^2)/2\ \ \ \ |*2` 

`2s=at^2 \ \ \ \ \|:t^2` 

`(2s)/t^2=a` 

`a=(2s)/t^2` 

 

 

`2s=at^2\ \ \ \ |:a` 

`(2s)/a=t^2` 

`t=sqrt((2s)/a)` 

 

 

 

`f)` 

`T_1/v_1=T_2/v_2\ \ \ \ |*v_2` 

`(T_1v_2)/v_1=T_2`  

`T_2=(T_1v_2)/v_1` 

 

 

`T_2=(T_1v_2)/v_1\ \ \ \ |*v_1` 

`T_2v_1=T_1v_2\ \ \ \ \ |:T_1` 

`(T_2v_1)/T_1=v_2` 

`v_2=(T_2v_1)/T_1` 

 

 

 

`g)` 

`P=a^2` 

`a=sqrtP` 

 

 

`h)` 

`L=2pir\ \ \ \ |:2pi` 

`L/(2pi)=r` 

`r=L/(2pi)` 

 

 

`i)` 

`P=pir^2\ \ \ \ |:pi` 

`P/(pi)=r^2` 

`r=sqrt(P/(pi))` 

 

 

`j)` 

`P=1/2a*h\ \ \ \ \/*2` 

`2P=1/strike2^1*strike2^1*a*h`

`2P=a*h\ \ \ \ |:h` 

`(2P)/h=a` 

`a=(2P)/h` 

 

 

`2P=a*h\ \ \ \ \ |:a` 

`(2P)/a=h` 

`h=(2P)/a` 

 

` `  

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie