Matematyka

Wykorzystaj powyższe informacje i odpowiedz na pytania. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wykorzystaj powyższe informacje i odpowiedz na pytania.

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie

a) `356,73-(-38,78) = 356,73+38,78 = 395,51` [°C] 

Temperatura topnienia rtęci jest o 395,51 °C niższa od jej temperatury wrzenia.

b) `-38,78-(-259,13) = -38,78 +259,13 = 220,35` [°C]

Temperatura topnienia rtęci jest o 220,35 °C wyższa od temperatury topnienia wodoru.

c) `356,73-(-252,88) = 356,73+252,88 = 609,61` [°C]

Temperatura wrzenia rtęci jest o 609,61 °C wyższa od temperatury wrzenia wodoru.

d) Nie, ponieważ od -38,78 °C rtęć topnieje.

Odpowiedź:d) nie w temperaturze -40 rtęć jest ciałem stałym.
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie