Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

360º : 12 = 30º 

Od 12: 00 do 13 : 00 wskazówka godzinowa zatoczy kąt 30º 

30º ∙ 8 = 240º 

Od godziny 13:00 do 21: 00 wskazówka godzinowa zatoczy kąt 240º 

Od godziny 12: 00 do 24 : 00  wskazówka godzinowa zatoczy kąt 360º

Komentarze