Matematyka

Autorzy:A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Tę posadzkę zbudowano z identycznych czworokątów. Niektóre z figur ponumerowano 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Tę posadzkę zbudowano z identycznych czworokątów. Niektóre z figur ponumerowano

9
 Zadanie

10
 Zadanie

a) 

Te czworokąty są ułożone w taki sposób , że stykają się bokami o równych długościach 

b) 

Są wśród nich takie , które dadzą się nałożyć  przez przesunięcie na przykład : 2 i 9 , 3 i 6 , 7 i 5 

c) 

Czworokąty : 17 , 9 , 18 i 10 stykają się ze sobą w taki sposób , że taki kąt jaki tworzą w miejscu zetknięcia wszystkich czterech czworokątów ma miarę 360º. Składa się on ze wszystkich czterech kątów pojedynczego czworokąta. Dowodzi to , że suma miar kątów  w czworokącie wynosi 360º