Matematyka

Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Narysuj dowolny : 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj dowolny :

31
 Zadanie

32
 Zadanie

Musimy obliczyć  pole trapezu:

`P =1/2 * (5+2) *1 = 1/2 * 7 * 1 = 7/2 * 1= 7/2 = 3 1/2 = 3 5/10 ` `=3,5 [cm^2]`

a) Wymiary prostokąta:

Możemy przyjąć , że jeden z boków prostokąta ma długość równą 0,5cm. Wówczas długość drugiego boku będzie wynosić: 3,5 : 0,5 = 7cm.

0,5cm x 7cm

RYSUNEK 1

b) Długości boków trójkąta:

Narysujemy trójkąt prostokątny. Możemy przyjąć , że jedna z jego przyprostokątnych ma długośc równą 2cm. Pole trójkąta wynosi  `1/2*2*a = a` , gdzie `a` -  długość drugiej przyprostokątnej. Więc  `a = 3,5cm`  .

2cm; 3,5cm

RYSUNEK 2

 

 

 

Załączniki:Narysuj dowolny :Narysuj dowolny :