Matematyka

Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Uczestnicy trzydniowej wycieczki rowerowej pierwszego dnia 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Uczestnicy trzydniowej wycieczki rowerowej pierwszego dnia

43
 Zadanie
44
 Zadanie
45
 Zadanie
46
 Zadanie

47
 Zadanie

48
 Zadanie
49
 Zadanie

Obliczamy , ile kilometrów przejechali uczestnicy wycieczki pierwszego dnia :

`1/3*240=80[km]`

Obliczamy ile kilometrów przejechali uczestnicy wycieczki drugiego dnia : 

`3/4*(240-80)=3/4*160 = 120[km]`

Obliczamy , jaka trasę  pokonali   uczestnicy  dnia trzeciego 

`240-(80 + 120) = 240 - 200 = 40 [km]`

Odpowiedź:

Trzeciego dnia przejechali 40 km