Matematyka

Znajdź liczbę , której a) 20 % wynosi 6 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Znajdź liczbę , której a) 20 % wynosi 6

28
 Zadanie

29
 Zadanie

30
 Zadanie
31
 Zadanie

a) `6:20% = 6: 20/100 = 6 : 1/5 = 6*5/1 = 30`

b) `36:60% = 36 : 60/100 = 36 : 3/5= 36* 5/3 = 60`

c) `180:90% = 180 : 90/100 = 180 : 9/10 = 180 * 10/9 = 20*10 = 200`

d) `90:40% = 90: 40/100 = 90:2/5 = 90*5/2= 45*5 = 225`

e) `120:30% = 120 : 30/100 = 120 : 3/10 = 120 * 10/3= 40*10 = 400`

f) `270 : 90%= 270 : 90/100 = 270:9/10 = 270 *10/9 = 30*10 = 300`

g) `510:17% = 510 : 17/100 = 510 * 100/17 = 30*100 = 3000`

h) `450 : 15% = 450 : 15/100 = 450 : 3/20 = 450 * 20/3 = 150*20 = 3000`

i) `390 : 13% = 390 : 13/100 = 390 * 100/13 = 30*100 = 3000`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
dzięki!!!
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie