Matematyka

Oblicz pole każdej figury. Przyjmij, że długość boku kratki wynosi 2 cm. 4.52 gwiazdek na podstawie 25 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz pole każdej figury. Przyjmij, że długość boku kratki wynosi 2 cm.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

PIERWSZY RZĄD

 

1. Kwadrat

Bok kwadratu składa się z 4 kratek, obliczmy, jaką długość ma ten bok: 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`P=8*8=ul(ul(64\ cm^2))` 

 

2. Prostokąt

Boki prostokąta składają się z 3 i 7 kratek, obliczamy, jaka jest rzeczywista długość tych boków:

`3*2\ cm=6\ cm` 

`7*2\ cm=14\ cm` 

`P=6*14=6*10+6*4=60+24=ul(ul(84\ cm^2))` 

 

 

3. Romb

Pole rombu obliczamy jako połowa iloczynu długości przekątnych. Przekątne tego rombu składają się z 6 i 4 kratek, obliczamy, jaka jest ich rzeczywista długość:

`6*2\ cm=12\ cm` 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`P=1/strike2^1*strike12^6*8=ul(ul(48\ cm^2))` 

 

 

4. Trójkąt prostokątny

Podstawa trójkąta (poziomy bok) składa się z 5 kratek, a jego wysokość (pionowy bok) składa się z 4 kratek, obliczamy rzeczywistą długość tych odcinków:

`5*2\ cm=10\ cm` 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`P=1/strike2^1*strike10^5*8=ul(ul(40\ cm^2)` 

 

 

 

DRUGI RZĄD

 

1. Równoległobok

Podstawa równoległoboku składa się z 6 kratek, a jego wysokość składa się z 3 kratek. 

`6*2\ cm=12\ cm` 

`3*2=6\ cm` 

`P=12*6=ul(ul(72\ cm^2))` 

 

2. Trójkąt

Podstawa trójkąta składa się z 6 kratek, a jego wysokość składa się z 5 kratek. 

`6*2\ cm=12\ cm` 

`5*2\ cm=10\ cm` 

`P=1/strike2^1*strike12^6*10=ul(ul(60\ cm^2))` 

 

3. Trapez

Krótsza podstawa składa się z 3 kratek, dłuższa podstawa składa się z 7 kratek, a wysokość składa się z 4 kratek. 

`3*2 \ cm=6\ cm` 

`7*2\ cm=14\ cm` 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`P=(6+14)*strike8^4*1/strike2^1=20*4=ul(ul(80\ cm^2))` 

 

 

TRZECI RZĄD

1. Trapez prostokątny

Krótsza podstawa trapezu składa się z 4 kratek, dłuższa podstawa składa się z 7 kratek, a wysokość składa się z 4 kratek. 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`7*2\ cm=14\ cm` 

`P=(8+14)*strike8^4*1/strike2^1=22*4=ul(ul(88\ cm^2))` 

 

2. Kwadrat (w szczególności jest on także rombem)

Przekątne składają się z 6 kratek. 

`6*2\ cm=12\ cm` 

`P=1/strike2^1*strike12^6*12=ul(ul(72\ cm^2))` 

 

 

3. Równoległobok

Podstawa składa się z 5 kratek, a wysokość składa się z 4 kratek. 

`5*2\ cm=10\ cm` 

`4*2\ cm=8\ cm` 

`P=10*8=ul(ul(80\ cm^2))` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-01-23
dzieki
Informacje
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: H.Lewicka, M.Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie