Matematyka

Na s.103 na planszy wpisane są własności 4 czworokątów, w tym trzech przedstawionych na rysunku w tabeli. 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Na s.103 na planszy wpisane są własności 4 czworokątów, w tym trzech przedstawionych na rysunku w tabeli.

10
 Zadanie

I figura : KWADRAT

Wszystkie kąty wewnętrzne są proste

Przekątne przecinają się w połowie

Ma cztery  osie symetrii 

Przekątne są równe

Przekątne są prostopadłe 

Przekątna dzieli figurę na dwa trójkąty prostokątne równoramienne

 

II figura : TRAPEZ

Ma dwa kąty wewnętrzne  ostre i dwa rozwarte

Ma jedną oś symetri

Przekątne są równe 

Przekątna dzieli figurę na dwa trójkąty różnoramienne

 

III figura: ROMB

Ma dwa kąty wewnętrzne ostre i dwa rozwarte

Przekątne przecinają się w połowie

Ma dwie osie symetrii

Przekątne są prostopadłe

Jedna przekątna dzieli figurę na 2 trójkąty ostrokątne , a druga na 2 trójkąty rozwartokątne równoramienne

 

IV figura: RÓWNOLEGŁOBOK 

Ma dwa kąty wewnętrzne ostre i dwa rozwarte

Przekątne przecinają się w połowie

Nie ma osi symetrii 

Przekątne są róznej długości  

Przekątna dzieli figurę na dwa trójkąty różnoramienne

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: H.Lewicka, M.Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1421

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie