Matematyka

Korzystając z podanych informacji, oblicz i wpisz miary zaznaczonych katów. 4.92 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Korzystając z podanych informacji, oblicz i wpisz miary zaznaczonych katów.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

Obliczamy kąt BCD

`180^{\circ}-90-54^{\circ} =36^{\circ}` 

Trójąt ABD - trójkąt równoramienny prostokątny

`/_ DAB=/_ ADB= (180 ^{\circ} -90 ^{\circ}):2=90 ^{\circ}:2=45 ^{\circ}` 

 

b) 

Trójkąt DEG - równoramienny o podstawie |DG|

`/_ DGE=/_ GDE=38^{\circ}` 

`/_ DEG=180^{\circ} -2*38^{\circ} =180^{\circ} -76^{\circ} =104^{\circ}` 

`/_ GFE=38^{\circ}`  => Trójkąt DFG - trójkąt równoramieny o podstawie |DF|

`/_ DGF=180^{\circ} - 38^{\circ} -38^{\circ} = 104 ^{\circ}` 

`/_ EGF=/_DGF - /_DGE = 104^{\circ} - 38^{\circ} =66^{\circ}`  

 

c)

 Trójkąt IKJ - równoramienny o podstawie |KJ|

`/_ IKJ=/_ IJK=40^{\circ}` 

`/_ KIJ=180^{\circ} -2*40^{\circ} =100^{\circ}`  

` /_ KIJ " "i" " /_ HIK`    - kąty przyległe

`/_ HIK=180^{\circ} -100^{\circ} =80^{\circ}` 

Trójkąt HIK - trójkąt równoramienny

`/_ KHI=/_ HKI=(180^{\circ} -80^{\circ} ):2=100^{\circ} :2=50^{\circ}` 

 

d)

`/_ LNO=/_ NLM = 25^{\circ}`   kąty naprzemianległe

Trójkąt LMN- Trójkąt równoramienny

`/_ NLM= /_ LMN=25^{\circ}` 

`/_ LNM=180^{\circ} -2*25^{\circ} =180^{\circ} -50^{\circ}=130^{\circ} ` 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Geometria
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1305

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie