Matematyka

Rozwiąż szyfrogram, a otrzymasz nazwę liczby 10^600 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż szyfrogram, a otrzymasz nazwę liczby 10^600

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`2^5:2` `=`  `2^(5-1)` `=` `2^4` `=``2*2*2*2` `=`  `4*4` `= 16`

`10^7:1000000` `=`  `10^7:10^6` `=`  `10^(7-6)``=` `10^1` `= 10`

`2^5 - 3^3` `=` `2*2*2*2*2-3*3*3``=` `4*4*2 - 9*3``=` `16*2- 27``= 32 - 27 = 5`

`(0,004)/(0,1^4)``= 40 :1 = 40`  

`2^6 - 4^3``=``32*2 - 4*4*4 = 64 - 16*4` `= 64 - 64= 0`

`(0,5 +3,4)^0``= 1`

`10^4 : 50^2``= 10 000 : 2 500 = 100 : 25 = 4`

`0,3^4 : 0,01^2``=` `0,3*0,3*0,3*0,3: 0,0001``=` `0,09*0,09:0,0001 - 0,0081: 0,001``= 81 : 1 = 81`

16

10

0

5

81

40

4

1

0

C

E

N

T

Y

L

I

O

N

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie