Matematyka

Oblicz sprytnie: a) 9240000*8790000 4.5 gwiazdek na podstawie 26 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`"a)"`  `9\ 240\ 000*8\ 790\ 000=924*879*100\ 000\ 000 = 812\ 196*100\ 000\ 000 = 81\ 219\ 600\ 000\ 000` 

 

`"b)"` `0,000056*0,000041 = 56*41*0,000000000001 = 2296*``0,000000000001= 0,000000002296`

 

`"c)"`  `858\ 800\ 000\ 000 : 11\ 300 =8\ 588\ 000\ 000:113=8\ 588\ 000\ 000:\ 113=76\ 000\ 000 `  

 

`"d)"`  `7\ 354\ 000*234\ 500 *0,000009 = (7354*2345*100\ 000) *0,000009 =`   `17\ 245\ 130*100\ 000*0,000009 = 17\ 245\ 130*0,9=` `15\ 520\ 617`    

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1376

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie