Matematyka

Autorzy:Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Pierwsza polska stacja radiowa nadająca stałe programy powstała 3.9 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Pierwsza polska stacja radiowa nadająca stałe programy powstała

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie

`"Obliczamy, jakiej odległości w rzeczywistości odpowiada"\ 1\ "cm na mapie:"`

`"na mapie:"\ 1\ "cm"`  

`"w terenie:"\ 10\ 000\ 000\ "cm"=10\ 000\ 000*0,01\ "m"=100\ 000\ "m"=100\ 000*0,001\ "km"=100\ "km"` 

 

`"Skoro"\ 1\ "cm odpowiada"\ 100\ "km, to"\ 3\ "cm odpowiadają"\ 300\ "km (bo"\ 300:100=3,\ 3*1\ "cm"=3\ "cm)."`

`"Aby wyznaczyć dany obszar należy wbić nożkę cyrkla w punkt oznaczający Warszawę i zakreślić koło o promieniu"\ 3\ "cm."`