Matematyka

Wstaw znak <,= lub >: 0,4<3/5 4.07 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`"a)"`  `0,4 =`  `4/10` `=`  `2/5`  `=`  `2/5` 

`0,7 lt`  `3/4` `=`  `75/100` `= 0,75`

`0,2 <`  `7/25``=`  `28/100` `= 0,28`

 

`"b)"`  `1,75 = 1` `3/4` `=` ` 1` `75/1000``=` ` 1,75`

`1,7= 1` `7/10` `gt`  `1 7/13`

`5,12 lt 5` `1/8` `=`  `5 125/1000` `= 5,125`

 

`"c)"`  `8/9`  `gt 0,8 =` `8/10`  

`3 9/20` `= 3` `45/100` `= 3,45 = 3,45`

`8,3 gt 8`  `1/4` `= 8` `25/100``= 8,25`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1373

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie