Matematyka

Korzystając z rysunku wpisz do tabelki odpowiednie nazwy planet. 4.5 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Korzystając z rysunku wpisz do tabelki odpowiednie nazwy planet.

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Aby uszeregować odległości planet od Słońca, należy uszeregogać liczby od najmniejszej do największej, a następnie odczytać z rysunku kolejność występowania planet.

`5,79*10^7lt1,083*10^8lt1,496*10^8lt2,279*10^8lt7,776*10^8lt1,427*10^9lt2,8696*10^9lt4,4966*10^9` 

 

`"Odległość od"`

`"Słońca [w km]"`

`"Nazwa planety"`

`5,79*10^7`

`"Merkury"`

`2,279*10^8`

`"Mars"`

`4,4966*10^9`

`"Neptun"`

`1,083*10^8`

`"Wenus"`

`1,496*10^8`

`"Ziemia"`

`2,8696*10^9`

`"Uran"`

`1,427*10^9`

`"Saturn"`

`7,776*10^8`

`"Jowisz"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2212

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie