Matematyka

Wpisz odpowiedni znak: <, =, >. a) 3 kg >298 dag 4.45 gwiazdek na podstawie 20 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Wpisz odpowiedni znak: <, =, >. a) 3 kg >298 dag

6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie

`a)`

`3 kg (= 300 dag) > 298 dag`

`1000 g = 100 dag` 

`7 kg (= 7 * 100 dag = 700 dag) = 700 dag`

`2013 kg (= 2t 13 kg) > 2t` 

`4q(= 400 kg) > 390 kg` 

`b)`

`5 kg 75 dag (= 575 dag) < 576 dag`

`5085 kg (= 5t 85 kg) > 5t`

`93 q = 9t 3 q` 

`4280 g (= 4 kg 280 g = 4 kg 28 dag) < 4 kg 30 dag` 

`12 dag 7 g(= 127 g) < 1270 g` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie