Matematyka

Zapisz wyrażenia nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne. a) 2a-5b+(7-3a-2b) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz wyrażenia nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne. a) 2a-5b+(7-3a-2b)

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

a) `2a-5b+(7-3a-2b)=2a-5b+7-3a-2b=-a-7b+7`

b) `4-14x-(2x^3-5x+3)=4-14x-2x^3+5x-3=-2x^3-9x+1`

c) `-(6st+2s)+4st+2s=-6st-2s+4st+2s=-2st`

d) `(3m+8n-9)+(15-5m-n)=3m+8n-9+15-5m-n=-2m+7n+6`

e) `(-4a^3+7a^2-1)-(2a^2+3a-1)=-4a^3+7a^2-1-2a^2-3a+1=`

`=-4a^3+5a^2-3a`

f) `(-xy+5y-x)-(-xy+2x-y)=-xy+5y-x+xy-2x+y=6y-3x`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie