Matematyka

Z wykresu można odczytać, że w drugim kwartale 2007 roku przeciętne 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Z wykresu można odczytać, że w drugim kwartale 2007 roku przeciętne

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

W drugim kwartale 2007 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosiło 2768 zł.

Zatem odpowiedź A jest nieprawidłowa. W pierwszym kwartale 2006 roku przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosiło ok 2550 zł.  Zatem W drugim kwartale 2007 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było o około 200 zł wyższe niż w pierwszym kwartale 2006.

Zatem odpowiedź B jest prawidłowa.

 Wynagrodzenie 2768 zł było wyższe od wynagrodzenia w każdym kwartale 2005 roku. Odpowiedź C jest nieprawidłowa.

 W czwartym kwartale 2006 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło ok. 2650 zł, zatem w drugim kwartale 2007 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było tylko o 118 zł wyższe. Odpowiedź D jest nieprawidłowa.

Odpowiedź:

B

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie