Matematyka

Autorzy:M. Braun, J. Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2008

Z kartkówki można było otrzymać 1,2 lub 3 punkty. Diagramy przedstawiają 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Z kartkówki można było otrzymać 1,2 lub 3 punkty. Diagramy przedstawiają

11
 Zadanie

12
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

LIczymy średnią i medianę dla poszczególnych klas. Mediana to wartość środkowa uporządkowanego rosnąco szeregu wartości. Średnia to iloraz sumy punktów przez liczę uczniów.

IIA

średnia `= (5*1+10*2+20*3)/(5+10+20)=85/35=2.43`

Uczniów w klasie jest 35, mediana to wartość osiemnasta, czyli

mediana=3

IIB

średnia`=(5*1+5*2+15*3)/(5+5+15)=60/25=2.4`

Uczniów w klasie jest 25, mediana to wartość trzynasta, czyli

mediana=3

IIC

średnia=`(5*1+10*2+5*3)/(5+10+5)=40/20=2`

Uczniów w klasie jest 20, mediana to średnia wartości dziesiątej i jedenastej

mediana`=(2+2)/2=2`

IID

średnia=`(15*1+10*2+5*3)/(15+10+5)=50/30=1.6`

Uczniów w klasie jest 30, mediana to średnia wartości piętnastej i szesnastej

mediana`=(1+2)/2=1.5`

IIE

średnia=`(5*1+15*2+5*3)/(5+15+5)=50/25=2`

Uczniów w klasie jest 25, mediana to wartość trzynasta

mediana`=2`

IIF

średnia=`(15*1+5*2+5*3)/(15+5+5)=40/25=1.6`

Uczniów w klasie jest 25, mediana to wartość trzynasta

mediana`=1`

Zależność pomiędzy kształtem diagramu a zależnością między średnią i  medianą przedstawia poniższy rysunek

Widzimy, że jeśli diagram jest symetryczny, to mediana jest równa średniej. Jeśli więcej jest większych wartości punktowych niż mniejszych, to mediana jest większa od średniej. Jeśli jest więcej niższych wartości punktowych, niż tych wyższych, to mediana jest mniejsza od średniej.