Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Wykres przedstawia zależność między długościami przekątnych x i y rombów (...) 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wykres przedstawia zależność między długościami przekątnych x i y rombów (...)

11
 Zadanie

12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

`a)` Jeśli jedna przekątna ma długość x=3, to druga ma długość 2, a jeśli jedna ma długość x=6 to druga ma długość 1.

`b)` x=3, y=2 (z podpunktu a)

`P=3*2*1/2=3` 

`c)` Do wykresu należy np. punkt (3,2). Podstawiamy pierwszą współrzędną (x=3) do każdego z podanych wzorów i sprawdzamy, czy otrzymany y jest zgodny z drugą współrzędną punktu (y=2):

`y=3/x\ \ ==>\ \ y=3/3=1\ \ ==>\ \ y=1!=2\ \ "sprzeczność"`  

`y=6x\ \ ==>\ \ y=6*3=18\ \ ==>\ \ y=18!=2\ \ "sprzeczność"` 

`y=6/x\ \ ==>\ \ y=6/3=2\ \ ==>\ \ y=2` 

`y=1/x\ \ ==>\ \ y=1/3\ \ ==>\ \ y=1/3!=2\ \ "sprzeczność"` 

Punkt o współrzędnych (3,2) należy do wykresu funkcji y=6/x.

 

Funkcję przedstawioną na wykresie określa wzór:

`y=6/x`