Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Zapisz podane zaokrąglenia w notacji wykładniczej. 3.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Notacja wykładnicza to zapis postaci `a*10^n` , gdzie a jest liczbą większą lub równą 1, ale mniejszą od 10. 

`a) 47 163 905~~47 000 000 =47*10^6=4,7*10*10^6=4,7*10^7` ` `

`b) 3 853 027 615~~3 853 000 000=3853*10^6=3,853*1000*10^6=3,853*10^3*10^6=3,853*10^9` 

`c) 19 431 873~~19400000=194*10^5=1,94*100*10^5=1,94*10^2*10^5=1,94*10^7`