Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone.

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie

`a) 28,5mln*80%=28,5mln*80/100=28,5mln*8/10=(28,5*8 mln)/10=(228mln)/10 =22,8 mln km^3`

b)Obliczamy, jaki procent zasobów wodnych stanowi woda słodka: 100%-98%=2%

Układamy proporcję:

2%  -   28,5 mln km 3` <br> `

100%   -   x

`x=(28,5mln*100%)/(2%)=(28,5mln*100)/2=(2850mln)/2=1425mln km^3=1,425*1000mln km^3=1,425*10^3*10^6km^3=1,425*10^9km^3=1,425mld km^3`

Odpowiedź:

a) Woda ze stopnienia lodowców miałaby objętośc 22,8 mln km3.

b) Zasoby wody na ziemi mają objętość 1,425 mld km3.