Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Podręcznik, GWO)

Wykonaj obliczenia (postaraj się liczyć w pamięci). 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj obliczenia (postaraj się liczyć w pamięci).

1
 Zadanie

2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

`a) -21-7=-28`

`-18+6=-12`

`-14-(-23)=-14+23=23-14=9`

``

`b) -6*7=-42`

`-8*(-9)=72`

`-75:3=-25`

``

`c) 3/5+2 2/5=2 5/5=2+1=3`

`5 9/11+6/11=5 15/11=5+1 4/11=6 4/11`

`1 4/7+2 5/7=3 9/7=3+1 2/7=4 2/7`

``

`d) 10-1/3=9 3/3-1/3=9 2/3`

`12 1/5-4/5=11 6/5-4/5=11 2/5`

`3 1/7-4=-6/7`

``

`e) 2/11*5=10/11`

`5/8*2/3=5/4*1/3=5/12`

`(-2/3)*(-3/8)=2/3*3/8=2/8=1/4`

``

`f) 2/5:3=2/5*1/3=2/15`

`3/7:1/2=3/7*2/1=6/7`

`-5/8:1/3=-5/8*3/1=-15/8=-1 7/8`

``

`g) 0,8+0,4=1,2`

`1,2-0,7=0,5`

`2,1-3=-0,9`

``

`h) 0,3*2=0,6`

`1,6*(-3)=-4,8`

`0,4:2=0,2`

` `

` `

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8305

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie