Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Koń biegnący kusem osiąga prędkość 2m/s, 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Koń biegnący kusem osiąga prędkość 2m/s,

7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

Średnia prędkość to iloraz całkowitej drogi przez całkowity czas.

Kus konia:

V-prędkość=2m/s

t-czas=5 min=300s

Droga dana jest wzorem: `S=V*t` czyli `S=2*300=600` m

Cwał konia:

V-prędkość=7m/s

t-czas=2 min=120s

Droga dana jest wzorem: `S=V*t` czyli `S=7*120=840m `

Całkowita droga: 840+600=1440m

Całkowity czas: 300+120=420s

Średnia prędkość: `V=S/t rArr V=1440/420=3,43m/s`

Odpowiedź:

V=3,43 m/s