Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

a) Sokół może spaść na swoją ofiarę z prędkością 56m/s. 4.57 gwiazdek na podstawie 21 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

a) Sokół może spaść na swoją ofiarę z prędkością 56m/s.

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

a) Dana jest prędkość sokoła:

`V_s=56\ "m"/"s"` 

Strzała wypuszczona z łuku osiąga prędkość:

`V_(st)=180\ "km"/"h"` 

Aby porównać obie prędkości zamieniami jednostki na m/s.

`V_(st)=180\ "km"/"h"=strike180^1*(1000\ "m")/(strike3600^20\ "s")=(strike1000^50\ "m")/(strike20^1\ "s")=50 "m"/"s"`    

Odp: Sokół porusza się szybciej o 6 m/s.

 `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) Dana jest prędkość ślimaka:

`V_s=12\ "cm"/"min"`  

Człowiek porusza się z prędkością:

`V_(c)=6\ "km"/"h"` 

Zamieniami jednostki na cm/min.

`V_(c)=6\ "km"/"h"=strike6^1*(100000\ "cm")/(strike60^10\ "min")=(strike100000^10000\ "cm")/(strike10^1\ "min")=10000 "cm"/"min"`    

 

Obliczamy, ile razy prędkość szybciej od ślimaka porusza się człowiek:

`V_(c)/V_(s)=10000/12~~833` 

Odp: Człowiek porusza się o około 833 razy szybciej niż śliamk.

 `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

c) Dana jest prędkość słonia:

`V_s=12\ "m"/"s"` 

Zapisujemy prędkość słonia w km/h.

`V_(s)=12\ "m"/"s"=12*(1/1000\ "km")/(1/3600\ "h")=12*1/strike1000^5*strike3600^18\ "km"/"h"=(12*18)/5 "km"/"h"=216/5\ "km"/"h"=43,2\ "km"/"h"`         

Odp: Samochód musi jechać z prędkością większą niż 43,2 km/h, aby poruszać się szybciej od słonia.