Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Wskazówka godzinowa ma długość a, a wskazówka minutowa i sekundowa mają długości c 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wskazówka godzinowa ma długość a, a wskazówka minutowa i sekundowa mają długości c

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie

a) minutowej

Wskazówka minutowa w ciągu godziny pokona droge odpowiadającą długości całego okręgu o promieniu c:

`2pic` 

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`2pic~~2*3,14*c=6,28c~~6,3c` 

 

Wskazówka w czasie 10 minut pokona 10/60 drogi, jaką pokonuje w czasie godziny:

`strike10^1/strike60^6*2pic=(strike2^1pic)/strike6^3=1/3pic` 

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`1/3pic~~1/3*3,14*c~~c` 

 

b) godzinowej

Wskazówka godzinowa w ciągu godziny pokona droge odpowiadającą 1/12 całego okręgu o promieniu a:

`1/strike12^6*strike2^1pia=1/6pia`  

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`1/6pic~~1/6*3,14*c~~0,5c` 

 

Wskazówka w czasie 10 minut pokona 10/60 drogi, jaką pokonuje w czasie godziny:

`strike10^1/strike60^6*1/6pia=1/36pia`  

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`1/36pic~~1/36*3,14*c~~0,1c`  

 

c) sekundowej

Wskazówka sekundowa w ciągu godziny pokona droge odpowiadającą 60 okręgom o promieniu c:

`60*2pic=120pic` 

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`120pic~~120*3,14*c=376,8c`  

 

Wskazówka w czasie 10 minut pokona 10/60 drogi, jaką pokonuje w czasie godziny:

`10/strike60^1*strike120^2pic=20pic` 

 

Wynik w przybliżeniu do części dziesiątych:

`20pic~~20*3,14*c=62,8\c`