Matematyka

Autorzy:Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Na początku roku szkolnego nauczycielka matematyki podała młodzieży tabelę (...) 4.93 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Na początku roku szkolnego nauczycielka matematyki podała młodzieży tabelę (...)

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

Wykonujemy dzielenie na kalkulatorze, a następnie zaokrąglamy ułamek dziesiętny do 2 miejsc po przecinku i zamieniamy na procenty korzystając z zależności: 0,01=1%.

 

 I sprawdzian:

`32/45=0,7111...~~0,71=71% -> "ocena dostateczna"`

 

II sprawdzian:

`7/15=0,4666...~~0,47=47% -> "ocena dopuszczająca"`

 

III sprawdzian:

`16/19=0,84210...~~0,84=84% -> "ocena dobra"`

 

IV sprawdzian:

`31/35=0,885714...~~0,89=89% -> "ocena bardzo dobra"`