Matematyka

Wpisz w miejscu kropek taką liczbę, aby rozwiązaniem równania była podana liczba 4.52 gwiazdek na podstawie 21 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Wpisz w miejscu kropek taką liczbę, aby rozwiązaniem równania była podana liczba

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`3"a"+...=50`

`"Jeżeli a"=8", to:"\ 3"a"=3*8=24", więc"\ 3"a"+26=50"."`

`"Sprawdzenie:"\ 3"a"+26=3*8+26=24+26=50"."`

`"W miejsce kropek wpisujemy liczbę"\ ul(ul(26))"."`

 

`...*"b"+3=9`

`"Jeżeli b"=2\ "i"\ 9-3=6", to"\ ...*2=6", więc"\ 3"b"+3=9`

`"Sprawdzenie:"\ 3"b"+3=9`

`"W miejsce kropek wpisujemy liczbę"\ ul(ul(3))"."`

 

`"c"/(2+...)=1/2`

`"Jeżeli c"=5", to"\ 2+...=10", więc"\ "c"/(2+8)=1/2`

`"Sprawdzenie:"\ 5/(2+8)=5/10=1/2`

`"W miejsce kropek wpisujemy liczbę"\ ul(ul(8))"."`

 

`...-"d"=15`

`"Jeżeli d"=-3", to"\ 15-3=12", więc"\ 12-"d"=15`

`"Sprawdzenie:"\ 12-(-3)=12+3=15`

`"W miejsce kropek wpisujemy liczbę"\ ul(ul(12))"."`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie