Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Stosunek dwóch liczb wynosi 2 : 5. Jeśli mniejszą z nich zmniejszymy o 7, 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Stosunek dwóch liczb wynosi 2 : 5. Jeśli mniejszą z nich zmniejszymy o 7,

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

`"x - pierwsza liczba"`

`"y - druga liczba"`

 

`"Z warunków zadania otrzymujemy układ:"`

`{("x"/"y"=2/5), (("x"-7)/(2"y")=3/20):}`

`"Mamy:"`

`{(5"x"=2"y"), (20"x"-140=6"y"):}`

`"Mnożymy pierwsze równanie przez"\ -3":"`

`{(-15"x"=-6"y"), (20"x"-140=6"y"):}`

`"Dodajemy równania stronami:"`

`20"x"-15"x"-140=0`

`5"x"=140`

`"x"=28`

`5*28=2"y"`

`"y"=5*14=70`

`"Suma liczb x i y wynosi"\ 70+28=98"."`

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź C.