Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Trójkąt równoboczny ABC przekształcono symetrycznie względem punktu S 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Trójkąt równoboczny ABC przekształcono symetrycznie względem punktu S

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

I. Sześciokąt KLMNOP jest foremny.

Prawda

II. Pole sześciokąta KLMNOP stanowi `2/3` pola trójkąta ABC

Prawda (sześciokąt o boku a składa się z 6 trójkątów równobocznych o boku a, a trójkąt ABC ma dziewięć takich trójkątów)

III. Gwiazda sześcioramienna AKC'LBMA'NCOBP' ma pole dwa razy większe od pola trójkąta ABC.

Fałsz

IV. Suma pól trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach sześciokąta jest równa polu tego sześciokąta.

Prawda

V. Figura zbudowana z trójkąta ABC i trójkąta A'B'C' ma 6 osi symetrii.

Prawda