Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Z kolorowego kartonu o wymiarach podanych na rysunku Marysia postanowiła wyciąć kawałek 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Z kolorowego kartonu o wymiarach podanych na rysunku Marysia postanowiła wyciąć kawałek

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie

Tworząca stożka wynosi 30cm. 

Musimy zbadać, czy jest spełniony warunek odpowiedniego obwodu. Przyjmijmy, że tworząca z materiału na stożek ma długość dokładnie 30 cm (zgodnie z rysunkiem).

Obwód podstawy stożka o promieniu r musiałby mieć nie mniej niż 47 cm:

`2*Pi*r>47`

`r>47/(2Pi)~~7,48`

Musimy obliczyć długość części obwodu wycinka figury:

Długość większej części obliczymy ze wzoru na obwód koła i pomnożymy przez `1/4`, bo mamy do czynienia z ćwiartką obwodu:

`l_1=2*Pi*r*1/4=2*Pi*30*1/4=60*Pi*1/4=47,1`

Drugiej części nie musimy już liczyć, bo widzimy, że nawet pierwsza część ma długość wystarczającą, żeby pasować na obwód głowy brata Marysi. Drugą część można zatem użyć do "sklejenia" tego w stożek.