Matematyka

Uzasadnij, że jeżeli w trójkącie dwusieczna pokrywa się ze środkową 4.71 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Uzasadnij, że jeżeli w trójkącie dwusieczna pokrywa się ze środkową

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

Weźmy trójkąt ABC. Weźmy dwusieczną poprowadzoną z wierzchołka C na bok AB. Niech ta dwusieczna będzie jednocześnie środkową. Dwusieczna dzieli kąt ∠BCA na dwie równe połowy. Środkowa dzieli bok AB na dwie równe połowy. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli środkowa/dwusieczna jest nachylona pod kątem prostym do boku AB. Wtedy otrzymujemy dwa trójkąty, które są przystające (cecha bok-kąt-kąt). Skoro są przystające, to mają ramiona CA i CB równej długości. Trójkąt ABC jest zatem trójkątem równoramiennym.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie