Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

Z podanego wykresu funkcji odczytaj miejsca zerowe oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Z podanego wykresu funkcji odczytaj miejsca zerowe oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji.

14
 Zadanie

A.

miejsca zerowe: `-sqrt5, sqrt5`

dziedzina funkcji: `-4<x<4`

zbiór wartości: `-7<y<=5`

funkcja rosnąca w przedziale od -4 do 0 (bez -4)

funkcja malejąca w przedziale od 0 do 4 (bez 4)

B.

miejsca zerowe: `-4 1/2, -1,3`

dziedzina funkcji: `-6<x<=6`

zbiór wartości: `-2<=y<3`

funkcja rosnąca w przedziale od -6 do -3 oraz od 1 do 6

funkcja malejąca w przedziale od -7 do -6 (bez -7)

C.

miejsca zerowe: `-8 1/2, -1`

dziedzina funkcji: `-9<=x<0``1<=x<=5`

zbiór wartości: `-5<=y<=5`

funkcja rosnąca w przedziale od 2 do 0 (bez 0)

funkcja malejąca w przedziale od -9 do -6 oraz od 1 do 5

funkcja stała w przedziale od -6 do -2

DYSKUSJA
user profile image
Gość

28-10-2017
dzięki!!!!
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie