Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy, 1 mila = 5280 stóp 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy, 1 mila = 5280 stóp

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

`"a)"`

`1\ "jard"=3\ "stopy"=3*30,48\ "cm"=91,44\ "cm"=0,9144\ "m"=0,914\ "m"`

`1\ "metr to"\ 1:0,914\ "jarda"~~1,094\ "jarda"`

 

`"b)"`

`1\ "mila"=5280\ "stóp"=5280*30,48\ "cm"=160\ 934,4\ "cm"=1609,344\ "m"=1,609344\ "km"~~1,609\ "km"`

`1\ "kilometr to"\ 1:1,609\ "mili"~~0,622\"mili"`