Matematyka

Określ dawne jednostki długości za pomocą jednostek metrycznych (mm, cm, m lub km) 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Określ dawne jednostki długości za pomocą jednostek metrycznych (mm, cm, m lub km)

13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

Zagadka
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

linia = 2 mm

stopa = 144 ∙ 2 = 288 mm

łokieć = 2stopy =576mm

sążeń = 3łokcie = 1728mm

pręt = 2,5sążnia = 4320mm

b)

grano = 0,044 g                           mniejsze od 1 dag

skrupuł = 24grany = 1,056 g         mniejsze od 1 dag

łut = 12 skrupułów = 1,2672 dag    

funt = 32 łuty=0,405504 kg           

cetnar =100 funtów = 405,504 kg    większe od 1 kg

c)

1 sążeń = 3 łokcie = 3 ∙ 0,5 funta = 1,5 funta

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie